История

"Белтекс М" е регистрирана през 2002 година като акционерно дружество с участие на български и белгийски капитали. Основната дейност на фирмата е производство на работни и предпазни облекла за европейския и българския пазар. Специализирана е в облекла за "контролирана атмосфера" при високотехнологични процеси и производства. Основен доставчик на асортимента за фирмата , Белгия.

Персоналът на фирмата наброява 200 човека, като производствената база е в град Лом. Годишният производствен капацитет на фирмата е 1 000 000 облекла.

През 2003 година дружеството успешно изгради и внедри система за управление на качеството ISO 9001/2000 и получи сертификат QUAL/2003/21180d от AFAQ AFNOR INTERNATIONAL.

През м. септември 2009 година дружеството успешно премина етапа на пресертифициране на системата си за управление на качеството и премина кам новата версия ISO 9001/2008 и получи своя нов сертификат QUAL/2003/21180е от AFNOR INTERNATIONAL.

Основа на фирмата е линията за постоянно развитие и обновление на асортимента и качеството. Работим по затворен цикъл на производство, включващ:

  • разработка на модели по задание на клиента;
  • неограничен избор на тъкани и материали, както за облекла, предназначени за работа при обичайни атмосферни условия, така и за високотехнологични процеси, изискващи облекла за помещения с контролирана атмосфера;
  • персонализиране на облеклата - бродерия, ситопечат и специална опаковка;
  • доставка до клиента - без ограничение на поръчаното количество;
  • бързи срокове на доставка.

"Белтекс М" АД предлага целия диапазон от работни и предпазни облекла, включващ: