Super Clean

1.1.2004

01/01/2004 - Стартира производството на облекла за помещения с контролирана атмосфера