Разширяване обхвата на сертификация

4.11.2008

04/11/2008 - Дружеството разшири обхвата на сертификата ISO 9001/2000 който да гарантира контрол на качеството при проектирането, разработката и производството