ISO 9001/2000

13.11.2003

Дружеството получи сертификат ISO 9001/2000 който да гарантира контрол на качеството при изпълнение на производствения процес